Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Pro řízení oddílu doporučujeme Klubový informační systém. | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Aktuálně platná epidemiologická opatření, 16.08.2021

17.08.2021 | Admin

Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy jsou POVOLENA

Bez omezení počtu osob za podmínek, že:
a. sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku, které splňují níže uvedená opatření,
b. organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění níže uvedených opatření prokázat,

c. v případě, že osoba splnění níže uvedených opatření neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:
a. nejvýše 1000 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,
b. nejvýše 2000 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,
c. organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnějších a vnitřních prostorech POVOLENA za podmínek:
a. maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 7000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 2 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat maximální možné rozestupy, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
b. zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v opatření; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle opatření kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle opatření
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle opatření neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
c. vzdálenost diváků od hrací plochy nebo jiného místa určeného pro sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI
1. Všechny osoby (diváci, hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti, pořadatelé a další) vstupující na stadion (mimo dětí do dovršení 6 let věku) musí být schopni prokázat svoji bezinfekčnost:
v tištěné či elektronické verzi
1. Platný certifikát o dokončeném očkování a od poslední dávky uběhlo min. 14 dní a od aplikace první dávky neuběhlo více než 9 měsíců,
2. Potvrzení o laboratorně potvrzeném prodělání Onemocnění Covid 19 ne starší 180 dní
3. Potvrzení o negativním PCR testu ne starší 7 dní
4. Potvrzení o negativním antigenním testu ne starší 72 hodin
5. fyzicky
i. Samotest provedený na místě před utkáním s negativním výsledkem (dostupnost samotestů NENÍ povinností organizátora utkání - domácího týmu)

Z TĚCHTO DŮVODŮ BUDE V RÁMCI SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ OFS PRAHA-ZÁPAD AŽ DO ODVOLÁNÍ PLATIT NÁSLEDNÝ POSTUP:
1) Vedoucí družstva v plné míře zodpovídá za bezinfekčnost osob svého družstva uvedených v el, ZoU, proto má za povinnost před utkáním předložit rozhodčímu ke kontrole Protokol o bezinfekčnosti družstva, kde budou uvedeny osoby, které splňují platná epidemiologická opatření MZČR, které potvrdí svým podpisem. Vedoucí podpisem v Protokolu potvrdí, že souhlasí, aby byl v ZoU spolu s tel. číslem uveden jako kontakt pro případné epidemiologické šetření.
2) Rozhodčí následně provede kontrolu osob uvedených v Protokolu. Rozhodčí jiné osoby z družstva, než jsou uvedeny v Protokolu k utkání, nepřipustí a v případě nutnosti je ze ZoU ještě před utkáním vymaže.
3) Po utkání rozhodčí v ZoU potvrdí, že všechny osoby v ZoU splnily podmínky a uvede telefonní spojení na kontaktní osoby pro případná epidemiologická šetření.
4) Rozhodčí vrátí vedoucím Protokoly o bezinfekčnosti družstev. Povinnost uchovávat evidenci osob ze sportovní akce po dobu 30 dnů je zcela v režii organizátora a její dodržování svaz dále nekontroluje.
5) Kontrola činnosti pořadatelské služby se řídí epidemiologickými opatřeními MZČR, které organizátor utkání implementoval do znění organizačního řádu pořadatelské služby, jenž musí být dle SŘ před každým utkáním k dispozici v kabině rozhodčích.

 
Aktuální články
Zachraň dres a podpoř mladé fotbalové naděje

V rámci podzimní dobročinné akce nabízíme fanouškům černošického fotbalu dresy z posledních patnácti let. Jedná se o čtyři sady...

 
Shrnutí sezóny 2021/22

Ať už jsme v uplynulé sezoně 2021/22 vyhráli nebo prohráli, tak největší radost máme z toho, že jsme ji po dvou předešlých...

 
SK Černošice přijímá děti z Ukrajiny

Náš klub se přidává k mnoha dalším a nabízí ukrajinským dětem, které musely utéct před válkou, možnost sportování na čerstvém...

 
Černošický kulíšek
 
První fotbalová radost aneb hra 3+0 pro nejmenší
 
Přípravka
 
Fotbalové dresy 2020-2021
 
VV FAČR ukončil soutěžní ročník 2020/21
 
Chceš hrát fotbal?
 
Utkání
Muži A | Neděle 18.09.2022, 16:30
Horoměřice - SK Černošice
3:0 (1:0)
 
Muži A | Sobota 24.09.2022, 16:30
Středokluky - SK Černošice
0:5 (0:3)
 
Muži A | Sobota 08.10.2022, 16:00
Vonoklasy - SK Černošice
 
Starší přípravka | Neděle 25.09.2022, 14:00
Všenory - SK Černošice
6:10 (1:5)
 
Starší přípravka | Neděle 02.10.2022, 10:00
SK Černošice - Dobřichovice / Vonoklasy
 
Mladší přípravka | Sobota 21.05.2022, 11:00
Dobřichovice - SK Černošice
10:3 ()
 
 
SK Černošice - kontakt: skcernosice@gmail.com RSS